Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Συζήτηση στην Αθήνα για τον επισιτισμό
«Η κατάσταση στον εργασιακό χώρο του επισιτισμού
και η ανάγκη οργάνωσης των εργαζομένων»
Στα πλαίσια των εξορμήσεων της Ταξικής Πορείας στο χώρο του επισιτισμού,
οι νέοι εργαζόμενοι της Ταξικής Πορείας διοργανώνουν συζήτηση
σχετικά με τα ζητήματα του χώρου αυτού.
 

Πέμπτη 16 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.

Βιβλιοπωλείο-καφέ
«Εκτός των τειχών»
(Γραβιάς 10-12, Εξάρχεια) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: